מדרגות מס לשנת 2017

מס הכנסה לשכירים החל מ 1.1.2017

בעקבות החלטת ועדת הכספים של הכנסת השתנו מדרגות המס עבור שכירים במשק.

ניתן להיעזר בטבלה מטה בכדי לקבל אינדקציה על גובה המס השולי הנגבה בהתאם לגובה השכר.
המס השולי הוא אחוז המס שנגבה מכל שקל נוסף לשכר.
לדוגמא אם השכר שלי הוא 10000 ש"ח לחודש, אני נמצא במדרגה 3, ולכן על כל תוספת למשכורת אשלם מס של 20%.

 

מספר מדרגהגובה ההכנסהשיעור המס למדרגהמס מקסימלי למדרגה מס מצטבר
1 מ-0 ₪ ועד 6,220 ₪ 10%620 ₪620 ₪
2 מ-6,221 ₪ ועד 8,920 ₪ 14%377 ₪1,000 ₪
3 מ-8,921 ₪ ועד 14,320 ₪ 20%1,079 ₪2,080 ₪
4 מ-14,321 ₪ ועד 19,900 ₪ 31%1,730 ₪3,810 ₪
5 מ-19,901 ₪ ועד 41,410 ₪ 35%7,530 ₪11,335 ₪
6 מ-41,411 ₪ ועד 53,333 ₪ 47%5,605 ₪16,940 ₪
7על כל שקל נוסף50%

מס הכנסה לשכירים לשנת 2015

לשם השוואה, מצורפת טבלאת השוואה למדרגות המס משנת 2015.

מספר מדרגהגובה ההכנסהשיעור המס למדרגהמס מקסימלי למדרגה מס מצטבר
1מ-0 ₪ ועד 5,280 ₪10%528 ₪528 ₪
2מ-5,281 ₪ ועד 9,010 ₪14%522.20 ₪1,050.20 ₪
3מ-9,011 ₪ ועד 14,000 ₪21%1047.90 ₪2,098.10 ₪
4מ-14,001 ₪ ועד 20,000 ₪31%1,860.00 ₪3,958.10 ₪
5מ-20,001 ₪ ועד 41,830 ₪34%7,422.20 ₪11,380.30 ₪
6מ-41,831 ₪ ועד 67,630 ₪48%12,384.00 ₪23.764.30 ₪
7על כל שקל נוסף50%